20-21 June 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

CSNOG 2022 Community Meeting Organizers Announced the Program and Opened Registration

2022-05-04

Objective mobile network measurement, Radio spectrum and access to it after 2022, network management by students for students or Automatic update of prefix lists – these lectures and more are in the program of CSNOG 2022, the fourth annual community meeting of Czech and Slovak network administrators.

In the program of the event, which will be held on June 20 and 21 June – this year in person again, – attendees will find presentations by representatives of CZ.NIC, NIX.CZ, Kernun, NS1, Global NOG Alliance, Qrator Labs, Silicon Hill ČVUT as well as ČTÚ and Free Moscow University.

Together with the program, the organizers of the event have also published a registration form, through which those interested can apply now.

 

Organizátoři komunitního setkání CSNOG 2022 zveřejnili program a otevřeli registraci

4. 5. 2022

Objektivní měření mobilní sítě, Rádiové spektrum a přístup k němu po roce 2022, správa sítí od studentů pro studenty nebo Automatická aktualizace prefix listů - nejen tyto přednášky jsou na programu čtvrtého ročníku komunitního setkání nejen českých a slovenských správců sítí CSNOG 2022. 

V programu akce, která se letos uskuteční opět prezenčně, a to 20. a 21. června, najdou zájemci příspěvky zástupců organizací CZ.NIC. NIX.CZ, Kernun, NS1, Global NOG Alliance, Qrator Labs, Silicon Hill ČVUT nebo ČTÚ či Free Moscow University. 

Společně s programem dnes organizátoři akce zveřejnili také registrační formulář, jehož prostřednictvím se mohou zájemci hlásit už nyní. 

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×