Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Přechod na VxLAN / EVPN krok za krokem

Jun 20, 2022, 3:20 PM
20m
Congress Hal (OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez))

Congress Hal

OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2022

Description

V přednášce bych se zaměřil na úvahy, které předcházely výběru technologie a designu. Hlavním tématem je jaké jsme při návrhu udělali dobrá a špatná rozhodnutí a jak nám v tom technologie pomohla nebo naopak ublížila. Hlavními body je návrh "chassis vs. standalone box", vPC, "Fabric Peering" a návrh EVPN v režimu "ingress replication" a konečně "port-security" v L2 segmentu. Také se podíváme na novou funkcionalitu NX-OS nazvanou "super-bridging".

Primary author

Mr Marian Rychtecky (NIX.CZ)

Presentation materials