Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Rádiové spektrum a přístup k němu po roce 2022

Jun 20, 2022, 5:30 PM
20m
Congress Hal (OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez))

Congress Hal

OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2022

Description

V roce 2022 připravil Český telekomunikační úřad vyhodnocení Strategie správy rádiového spektra, ve kterém si vytyčil další krátkodobé kroky pro využívání rádiového spektra v České republice.
Prezentace by měla zhodnotit dosavadní využívání klíčových kmitočtových pásem a budoucí regulační kroky nastíněné v dokumentech státu.

Primary author

Jaromír Novák (Public Affairs)

Presentation materials