Jun 20 – 21, 2022
OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)
Europe/Prague timezone

Měření spolehlivosti internetu v roce 2022: Česká republika, Slovensko a zbytek světa

Jun 20, 2022, 4:30 PM
20m
Congress Hal (OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez))

Congress Hal

OREA Congress Hotel Brno (former hotel Voronez)

Krizkovskeho 47 603 73 Brno Czech Republic
CSNOG 2022

Description

Sedm let po sobě vydávají Qrator Labs výroční zprávy o spolehlivosti národních internetových segmentů. Zdrojem dat je stav a historie vztahů ISP, jak je vidět ze vzájemných vztazích BGP.

Výzkum za rok 2022 spatří světlo v srpnu. Chceme-li porozumět současné situaci v některém regionu z pohledu telekomunikací, musíme si o ní nejprve nasbírat nějaké informace. Musíme pochopit, kdo jsou nejvýznamnější hráči na trhu, jak rozmanitý je tento trh vůbec, kde jsou kritické body selhání. K tomu existuje několik přístupů.

V roce 2022 si chceme pohrát s jedním z možných přístupů: z hlediska vztahů autonomních systémů. Podíváme se na současnou distribuci zdrojů mezi ASN a na to, jak dobře uplatňují současné bezpečnostní postupy. Také se pokusíme upozornit na špičku ISP a prověřit stabilitu a spolehlivost dvou regionů: Českou Republiku a Slovensko.

Primary author

Alexander Kozlov (Qrator Labs CZ)

Presentation materials