November 11, 2021
TBD
Europe/Prague timezone

The organizers of the CSNOG 2021 networking meeting are announcing a Call for Abstracts

2021-06-14

Today, the organizers of the fourth year of the CSNOG 2021 community meeting of administrators of the Czech and Slovak networks announced a Call for Abstracts. Those interested in participating can submit their abstracts until August 31, on the event website. The Programme Committee, headed by Ondřej Caletka who has been elected a new chairman, will welcome contributions focused on network management, infrastructure or security. The organizers of the CSNOG 2021 event are the CESNET, CZ.NIC and NIX.CZ associations.

The main programme of the meeting is provided by an independent Programme Committee composed of respected names from the field. This committee was originally led by Sergey Myasoedov who was replaced this year by the current member of the Committee, Ondřej Caletka, who works in the international organization RIPE NCC. Ondřej Caletka previously worked as an administrator and developer in the CESNET academic association. Ondřej Caletka is also a voluntary organizer of the LinuxDays conference and a persistent IPv6 promoter.

“I would like to thank Sergey for the work he has done so far in his capacity, and I am glad that he is not leaving us completely and will continue to serve as a member of the Programme Committee. I believe that we will be able to build on previous years and prepare an interesting programme that will benefit the entire community in Czechia and Slovakia,” says Ondřej Caletka, Chairman of the CSNOG 2021 Programme Committee. “On behalf of the members of the Committee, I would like to invite all network management experts, whether from the private, public or academic spheres, to register with us and, through their contributions, share their knowledge leading to the development of the networking industry in both countries.”

Proposals for contributions to the main programme of CSNOG 2021 can be sent via a web form until August 31, and abstracts can be in Czech, Slovak or English.

Further information related to the CSNOG 2021 community meeting will be gradually published on the event’s website and on the social networks FacebookTwitter and LinkedIn.

Organizátoři síťařského setkání CSNOG 2021 vyhlašují Call for Abstracts

14. 6. 2021

Pořadatelé čtvrtého ročníku komunitního setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2021 dnes vyhlásili Call for Abstracts. Zájemci o vystoupení mohou své abstrakty přihlašovat do 31. srpna, a to na webu akce. Programová komise v čele s novým předsedou, kterým byl zvolen Ondřej Caletka, uvítá příspěvky zaměřené na správu sítí, infrastrukturu nebo bezpečnost. Organizátory akce CSNOG 2021 jsou sdružení CESNET, CZ.NIC a NIX.CZ.

Hlavní program setkání má na starosti nezávislá programová komise složená z respektovaných osobností z oboru. Od začátku stál v jejím čele Sergey Myasoedov, kterého letos vystřídal dosavadní člen komise Ondřej Caletka působící v mezinárodní organizaci RIPE NCC. Dříve působil Ondřej Caletka jako správce a vývojář v akademickém sdružení CESNET. Ondřej Caletka je také dobrovolným organizátorem konference LinuxDays a vytrvalým propagátorem IPv6.

„Rád bych tímto poděkoval Sergeyovi za práci, kterou dosud ve své funkci odváděl, a jsem rád, že nás zcela neopouští a bude i nadále působit jako člen programové komise. Věřím, že se podaří navázat na předchozí ročníky a sestavit zajímavý program, jenž bude přínosem pro celou komunitu v České i Slovenské republice,“ uvádí Ondřej Caletka, předseda programové komise CSNOG 2021. „Rád bych jménem členů komise vyzval všechny odborníky na správu sítí, ať už ze soukromé, státní či akademické sféry, aby se nám přihlásili a prostřednictvím svých příspěvků se podělili o své poznatky vedoucí k rozvoji síťařského odvětví v obou zemích.“

Návrhy příspěvků do hlavního programu CSNOG 2021 mohou zájemci posílat přes formulář do 31. srpna, přičemž abstrakty mohou být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Další informace spojené s komunitním setkáním CSNOG 2021 budou postupně zveřejňovány na webových stránkách akce a na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIn.