11 November 2021
TBD
Europe/Prague timezone

Network administrators' community meeting — CSNOG 2021 — is going to take place on October 13 and 14

2021-06-07

The fourth year of Czech and Slovakian network administrators' community meeting (CSNOG 2021) is going to take place online on October 13 and 14. Purpose of this event which is regularly visited by network specialists form all around the world is to facilitate sharing of experience and practical solutions that can improve quality of Czech and Slovakian networks and to share opinions on current network topics. The organizers are gradually going to provide more information community website and on social networks — Facebook, Twitter, LinkedIN.

Programmes of previous years consisted of topics regarding internet connecting on exchange points level, new telecommunication and network security tools or domain names system. Presentations and corresponding video records can be found on the meetings' websites: CSNOG 2018, CSNOG 2019 and CSNOG 2020.


Main organizers of CSNOG 2021 are the CZ.NIC Association, NIX.CZ and CESNET.

Komunitní setkání správců českých a slovenských sítí CSNOG 2021 proběhne 13. a 14. října

7. 6. 2021

Čtvrtý ročník komunitního setkání správců sítí z České republiky a Slovenska (CSNOG 2021) se letos uskuteční 13. a 14. října a nyní je plánován jako on-line. Posláním akce, které se tradičně účastní síťoví specialisté z celého světa, je umožnit sdílení zkušenosti a praktických řešení, která mohou zvýšit kvalitu českých a slovenských sítí, a podělit se o názory na aktuální síťařská témata. Další informace budou organizátoři postupně zveřejňovat na komunitních webových stránkách a na sociálních sítích Facebook, Twitter a LinkedIN.

Programy minulých ročníků byly složené mimo jiné z témat týkajících se internetového propojování na úrovni propojovacích uzlů, nových nástrojů v síťové bezpečnosti nebo telekomunikacích či systému doménových jmen. Jednotlivé prezentace a jejich videozáznamy jsou k dispozici na webových stránkách setkání CSNOG 2018, CSNOG 2019 a CSNOG 2020.

Hlavními pořadateli komunitního setkání CSNOG 2021 jsou sdružení CZ.NIC, NIX.CZ a CESNET.

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×