11-12 June 2018
Orea Hotel Voronez
Europe/Prague timezone

Survey

Dotazník spokojenosti / Satisfaction Questionnaire

Aktuální CSNOG / Actual CSNOG
*
*
*
*
*
*
Budoucí CSNOG / Future CSNOG
*
CSNOG je akce československých správců sítí. Kde by se podle vás měla konat? / CSNOG is an event for Czechoslovak Network Operators. Where would you like the next event to take place?
*
*
*
Soutěž / Competition

Pokud se chcete zúčastnit soutěže, vyplňte své jméno. V opačném případě pokračujte bez vyplnění tohoto pole. /

Should you like to enter the competition, please fill in your name, otherwise please skip the name field.

Pravidla spotřebitelské soutěže

Game Plan of Consumer Competition for Prizes

Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×